leerwerkbedrijf

Leerwerkbedrijf voor zorgvragers | Urtica de Vijfsprong

Eind 2012 vroegen wij het Agrarisch Opleidingscentrum(AOC-Oost) naar mogelijkheden om onze  zorgvragers professioneel op te leiden. Deze vraag is actueel omdat wij voorzien dat een aantal van onze bewoners in de nabije toekomst te maken zullen krijgen met een afbouw van de begeleiding in het werk. Bovendien hebben wij de stellige overtuiging dat het perspectief op (betaald) werk groter wordt naarmate zij beter geschoold zijn.

Wij zochten contact met het AOC-Oost, omdat zij kennis hebben van het opleiden van mensen uit onze doelgroep van verstandelijk gehandicapten & mensen met autisme én omdat hun cursus aanbod uiteindelijk leidt tot diplomering met civiel effect. Het AOC gaf op zijn beurt aan dat de opleidingsmodules heel goed op de Vijfsprong zelf gegeven zouden kunnen worden. Zo werden wij niet alleen een leefwerkgemeenschap, maar ook nog eens een leerwerkbedrijf voor zorgvragers: allemaal mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Financieel werd dit mede mogelijk gemaakt door giften van de Stichting Vrienden van Urtica, van het Fonds Wiggers van Kerchem en van de Stichting Fondsenbeheer Landbouw & Zorg.

Meer weten? .. 
zoek

Urtica van boven

Urtica van boven - kijk en klik

Nieuws

Er zijn momenteel geen nieuwsberichten.