zorg & behandeling

Poliklinische behandeling

In onze polikliniek werkt onze psychiater Leo Reidsma. De polikliniek is specifiek bedoeld voor cliënten van de antroposofische huisartsen in Zutphen. Wilt u gebruik maken van onze poliklinische behandeling? Dan is het nodig dat cliënt en huisarts samen tot de conclusie komen dat verdere behandeling vanwege een psychisch of psychiatrisch probleem gewenst is. De huisarts meldt dat bij de Vijfsprong polikliniek.

Daarop volgt een intakegesprek bij de psychiater, waarbij het behandelplan aan de orde komt. Vanaf januari 2014 is het nog maar in zeer beperkte mate mogelijk in het behandelplan plek in te ruimen voor behandeling door de antroposofische therapeuten op de Rozenhof. Binnen de Basis-GGZ is het namelijk verplicht dat de behandeling door onze psychiater wordt gedaan.

zoek