landbouwbedrijf

Melkveehouderij

Het hart van ons landbouwbedrijf zijn onze koeien. Zij leveren de melk voor de verwerking in onze zuivelruimte, zij leveren de mest , die later vercomposteerd als stalmest dient als basis voor een gevarieerd, gezond bodemleven en bodemvruchtbaarheid., en ook na hun leven nog heerlijk rundvlees. Bovendien ook  leveren zij ons  een mooie dagstructuur, werkplezier. Kortom, een vaste stabiele basis voor  ons land- en tuinbouwbedrijf De Vijfsprong.

Meer weten? .. 
zoek