landbouwbedrijf

Voederwinning

Het bedrijg is een 60 ha groot. Echter wel opgebouwd uit 48 verschillende percelen. Een prachtige mooie lappendeken,  landbouwkundig misschien niet echt practisch, maar landschappelijk en qua werkplezier wel erg fijn!
Het meeste ligt wel gecentreerd rond de Vijfsprong zelf. Voor de melkkoeien en voor de tuinbouw  echt wel een voorwaarde.
Op de verder weg gelegen percelen graast het jongvee, of vind de arbeidsextensievere teelt plaats van granen en/of maai en hooipercelen.

Meer weten? .. 
zoek