landbouwbedrijf

De tuin

Op de tuin van de Vijfsprong is tuinder Herbert Wennekes verantwoordelijk voor alle teelten en de afzet. Voor de cliënten in de tuin zijn de werkleiders verantwoordelijk. De cliënten werken mee bij alle voorkomende werkzaamheden, van zaaien, planten, gewasverzorging en oogsten, tot en met de aflevering. Ook is er een groep van vrijwilligers en stagairs. Samen verzorgen zij de tuinbouwtak van de Vijfsprong.

Meer weten? .. 
zoek