Organisatie

Urtica de Vijfsprong is een samengaan van zorginstelling Urtica en biologisch dynamisch bedrijf Stichting De Vijfsprong en bestaat sinds 1984. Urtica De Vijfsprong biedt behandeling en zorg, aan mensen met een psychiatrische problematiek en aan mensen met een verstandelijke beperking. Het samen leven en werken staan hierbij voorop. Het boerenbedrijf is hierin de spil, antroposofie de inspiratiebron.

Meer informatie?

Reeoordweg 2a
7251 JJ  Vorden
Webteur

Tel. 0575 - 55 34 59
Bij spoed 06 - 53 81 25 26