• Verantwoording en downloads Urtica de Vijfsprong

Cliëntondersteuning

in de Wet Langdurige Zorg (WLz)

Privacydocument

van Urtica de Vijfsprong (cliëntversie)

Cliëntvertrouwenspersoon

Een cliëntenvertrouwenspersoon is een onafhankelijke functionaris die naast de cliënt en zijn/haar familie of wettelijk vertegenwoordigers staat.

cliënttevredenheid/cliëntenraadpleging

Samenvatting wonen en werken 2022

meerjarenbeleid 2019-2022

ANBI

Jaarplan 2022

organisatiestructuur

Bestuursverslag 2022

Verslag Raad van Toezicht 2022

Jaarrekening Vijfsprong 2022

Jaarrekening Stichting Urtica 2022

Kwaliteitsjaarverslag 2022

Meer informatie over Urtica de Vijfsprong?

Neem dan contact op!

Reeoordweg 2a
7251 JJ  Vorden
Webteur

Algemeen 0575 - 55 34 59
Winkel 0575 - 47 10 43
Spoednummer voor cliënten van Urtica 0575 - 55 73 54