• Verantwoording en downloads Urtica de Vijfsprong

Algemene voorwaarden

Zorg en dienstverlening Stichting Urtica

Cliëntondersteuning

in de Wet Langdurige Zorg (WLz)

Jaarrekening 2019

Inclusief controle verklaring

Jaarrekening 2019

Tekenversie

Kwaliteitsverslag 2019

Urtica de Vijfsprong

Klachtenregeling

voor hulp- en zorgvragers op Urtica de Vijfsprong (samenvatting)

Privacydocument

van Urtica de Vijfsprong (cliëntversie)

Cliëntvertrouwenspersoon

Een cliëntenvertrouwenspersoon is een onafhankelijke functionaris die naast de cliënt en zijn/haar familie of wettelijk vertegenwoordigers staat.

Kwaliteitsrapportage 2019 Urtica de Vijfsprong cliëntversie

Passie Vruchten

Boekje over persoonlijke initiatieven in 2019 en tijdens de corona-maatregelen.

organisatiestructuur

Cliënttevredenheid/cliëntenraadpleging

samenvatting rapport WONEN WMO 2019

cliënttevredenheid/cliëntenraadpleging

samenvatting rapport WERK WMO 2019

cliënttevredenheid/cliëntenraadpleging

samenvatting Wonen volwassenen WMO 2019

cliënttevredenheid/cliëntenraadpleging

samenvatting Werk volwassenen WMO 2019

Jaarplan 2021

Meer informatie over Urtica de Vijfsprong?

Neem dan contact op!