zorg & behandeling

Aanmelden behandeling (GGZ)

Voor de behandelplaatsen GGZ hebben wij onze erkenning en toelating ondergebracht bij onze partner GGNet. Wij hebben klinische plaatsen (wonen en werken) en dagbehandeling. U moet een verwijzing van uw huisarts hebben! Voor onze poliklinische behandeling is verwijzing door één der antroposofische artsen uit Zutphen (Therapeuticum Rozenhof) noodzakelijk.

Aanmelden behandelplek

Voor informatie kunt u contact opnemen met de behandelcoördinator Sabine de Kleine (telefoon. 0575-553459  dinsdag t/m donderdag van 9.00 - 12.30 uur / e-mail s.dekleine@urticadevijfsprong.nl). Zij kan u ook vertellen of er op dat moment wachttijden zijn.

U kunt ook direct uw aanmeldbrief sturen aan:   aanmelden@urticadevijfsprong.nl

met daarin:

  1. een verslag van uw levensgeschiedenis tot nu toe (biografie)
  2. uw hulpvraag
  3. uw verwachting van een behandeling bij ons
  4. zo mogelijk: de verwijzing van uw huisarts.

Zodra uw aanmeldbrief binnen is beoordeelt het intake-team hoe wij uw hulpvraag kunnen beantwoorden. Zien wij mogelijkheden dan volgt een uitnodiging voor een intakegesprek. Na het intakegesprek kan een proefweek volgen. Die proefweek evalueren wij: daarna kan mogelijk een opname gepland worden. Het eerste jaar van de opname valt onder de zorgverzekering via de zg. DBC regeling.

Tarieven

De curatieve GGZ valt onder de basisverzekering voor de zorg. De 'eigen bijdragen'  voor de curatieve GGZ zijn per januari 2015 vervallen. Wel wordt uw eigen risico (€ 375,= of hoger, wanneer u zelf een hoger eigen risico voor 2015 bent aangegaan)aangesproken. Uw zorgverzekeraar stuurt u daarover een bericht.
Let op: u wordt als cliënt ingeschreven bij onze partner GGNet uit Zutphen. Wij hebben onze erkenning en toelating daar ondergebracht.

Kwaliteit van de dienstverlening

Doen we de goede dingen? En doen we die dingen goed? En ook: hoe weten we dat? Wij hebben een op de geldende procedures gerichte kwaliteitszorg: de HKZ. Onze instelling is sinds maart 2006 gecertificeerd volgens de normen van dat HKZ. De certificatie betreft zowel de GGZ als de Gehandicaptenzorg. De laatste herkeuring vond plaats in april 2016 en werd opnieuw succesvol afgesloten.
Ook is er een meer inhoudelijk gerichte kwaliteitszorg. Het meten daarvan is lastig: kwaliteit vinden wij in iedere ontmoeting en in elke handeling. Uiteraard doen wij mee aan de toetsen die er bestaan om de meer inhoudelijke kant van de zorg te beschrijven. Voor de GGZ is dat de uitvraag via de ROM. Voor de gehandicapten-zorg gaat dat aan de hand van het kwaliteitskader van de VGN. De resultaten daarvan vindt u (naast ons jaardocument en de jaarrekening) op www.jaarverslagenzorg.nl.

 

zoek