zorg & behandeling

Poliklinische behandeling

Onze polikliniek is een samenwerking tussen Urtica de Vijfsprong en Therapeuticum De Rozenhof. De polikliniek is specifiek bedoeld voor cliënten van de antroposofische huisartsen te Zutphen. 

Wilt u gebruik maken van onze poliklinische behandeling? Dan is het nodig dat u en uw huisarts samen tot de conclusie komen dat verdere behandeling vanwege een psychisch of psychiatrisch probleem gewenst is. Uw huisarts kan u vervolgens bij onze polikliniek aanmelden waarna wij u uit zullen nodigen voor een intakegesprek.

De intakes worden gedaan door psychiater Zegert van Eijk of één van de GZ-psychologen van het Therapeuticum de Rozenhof. Tijdens het intakegesprek worden uw klachten geïnventariseerd. Vervolgens bespreken we het doel, de duur, frequentie en de in te zetten therapieen van uw behandeling. Hierbij kunt u denken aan gesprekstherapie maar aan ook non-verbale therapieën zoals muziek- en kunstzinnige therapie, euritmie, adem- en ontspanningstherapie, ritmische massage en uitwendige therapie. De afspraken worden vastgelegd in een behandelplan, dat de leidraad vormt voor de behandeling.

zoek