zorg & behandeling

GGNet

Wij zijn zelfstandig erkend en toegelaten als aanbieder voor de curatieve GGZ. Wij hebben echter onze GGZ-toelating ondergebracht bij GGNet. Via GGNet worden contacten onderhouden met de zorgverzekeraars en zij verzorgen voor ons de (administratieve) bedding voor ons werk. Cliënten die wij een psychiatrische behandeling bieden, worden daarom ingeschreven bij GGNet. Voor verdere info over GGNet: zie hier.

zoek