zorg & behandeling

Klinische opname

Voor de klinische opname zijn er twee zorgpaden ontwikkeld: zorgpad Herstel en zorgpad Verandering. Het zorgpad Herstel is met name geschikt voor mensen met depressieve klachten, vermoeidheidsklachten, herstel na een psychose. Het zorgpad Verandering is met name geschikt voor mensen met angstklachten/stoornissen, persoonlijkheidsproblematiek, hechtingsproblematiek. Voor beide zorgpaden geldt dat er een gefaseerde behandeling wordt geboden: gewenningsfase; behandelfase; ontslagfase.

Welke elementen kent het programma?

  • Creëren van een gezonde leefstijl door mee te werken op de boerderij
  • biologische maaltijden
  • dagstructuur
  • zinvolle daginvulling
  • eventueel: deelname hardloopgroep & culturele activiteiten.

Daarnaast bestaat het behandelaanbod uit groepstherapie onder leiding van de groepstherapeut, individuele begeleiding (bijv. medicatie, medicamenteuze behandeling, traumabehandeling, begeleiding familie) door de psychiater en/of therapeut, psycho-educatie rondom psychosegevoeligheid, begeleiding door een persoonlijk begeleider, individuele (antroposofische) therapieën, kunstzinnige activiteiten.

zoek