zorg & behandeling

Kwaliteitskader 2018

5 juni 2018

Urtica is een kleine organisatie waarbinnen veel diversiteit is. Dat is tegelijkertijd een kracht en een kwetsbaarheid. Een kracht als we uitgaan van het samenleven en samenwerken van mensen die allemaal een verschillende achtergrond hebben. Dit heeft betekenis voor iedere betrokkene. De organisatie gelooft in een gelijkwaardige en wederkerige relatie tussen mensen onderling waarin ieder zich kan ontwikkelen naar wie hij/zij is. Maar de diversiteit  heeft ook een kwetsbaarheid door onder andere het verschil in regelgeving dat bij de diverse onderdelen hoort en de daarmee gepaard gaande administratieve processen. 

We zijn blij met het nieuwe kwaliteitskader omdat het zo dicht aansluit op de directe zorg en begeleiding.  De gemeenten hebben dit kwaliteitskader ook erkend.

U kunt het volledige kwaliteitsrapport vinden bij de downloads. 

Ook is er is er een cliëntversie beschikbaar.


overzicht nieuws
zoek