zorg & behandeling

AVG en privacy

31 juli 2018

Naar aanleiding van de nieuwe europese wetgeving willen wij u informeren hoe wij bij Urtica De Vijfsprong omgaan met persoonsgegevens van zowel cliënten als medewerkers. Daarvoor hebben wij een uitleg rondom het verzamelen en bewaren van gegevens en een samenvatting rondom de mogelijkheden van inzage, correctie en vernietiging. Zie onderstaande links. Voor het complete privacydocument verwijzen wij naar de downloads.

Het emailadres van de Functionaris Gegevensbescherming is: fg@urticadevijfsprong.nl

* Gegevens hulpvragers ten behoeve van de administratie

* Gegevens zorgvragers ten behoeve van de admnistratie

* Privacydocument cliënten alleen samenvatting

* Privacydocument personeel alleen samenvatting


overzicht nieuws
zoek