zorg & behandeling

Inclutrain Opleidingsactiviteiten voor een persoonsgerichte beroepsopleiding Urtica de Vijfsprong, 11.03-15.03.2019

6 maart 2019

Achtergrond:

De opleidingsactiviteit vindt plaats in het kader van het project INCLUTRAIN - Persoonsgerichte beroepsopleiding voor mensen met ondersteuningsbehoeften.

Het doel van het project is het ontwikkelen van een kader voor een beroepsopleiding dat beantwoordt aan de individuele capaciteiten en vaardigheden van mensen met een beperking. De verwachte resultaten van het project omvatten de ontwikkeling van onderwijsmethoden, visie op leermiddelen / leerruimten en een handleiding voor opleiders.

De inhoud is gebaseerd op een paradigmaverschuiving. Het vertrekpunt is niet het beroep, maar de individuele mens met zijn/haar potentieel. Het betreft een aanvaarding van de individualiteit in zijn totaliteit.

De focus ligt op de handelingsimpuls van de persoon. Deze moet ontdekt worden om uiteindelijk met elkaar, begeleidend, vaardigheden en kennis te ontwikkelen. De trainingsactiviteiten concentreren zich precies op deze oefening. Het gaat erom de handelingen van de persoon waar te nemen en te accepteren als juist en betekenisvol. Wanneer deze handelingsimpuls in relatie wordt gebracht met werk, dan ontstaat er iets. In plaats van bij een leerdoel wordt bij deze impuls aangesloten. En van daaruit ontwikkelt de persoon zijn eigen individuele beroep.

De innovatieve aanpak van het concept plaatst geen voltooide functiebeschrijvingen aan het begin van de training, maar de trainees en trainers werken samen de leerdoelen en -trajecten uit in de loop van de training in overeenstemming met de capaciteiten van de trainees. Dit doel wordt altijd individueel en in interactie met de omstandigheden en mensen uit de omgeving bereikt.

Vooral de term leerplek kan niet vooraf worden gedefinieerd, omdat het een ruimte is die door interactie wordt gecreëerd. Het kan een werkplaats zijn, de stal of het terrein van de instelling, maar het kan ook het aangrenzende dorp zijn waar de melk wordt geleverd of het bureau waar een boek wordt bestudeerd.....

Meer informatie in dit document:
Informatie_Training_INCLTRAIN_in_Urtica_maart_2019.docx

Meer informatie over het project is te vinden op de INCLUTRAIN homepage:

www.inclutrain.eu

 


overzicht nieuws
zoek