zorg & behandeling

Financiering

Wij zijn een erkende en toegelaten instelling voor de gehandicaptenzorg en voor de GGZ (zowel behandeling als langdurige GGZ). Voor de financiering:

  • voor de gehandicaptenzorg hebben wij als WLZ-instelling vooral contact met het Zorgkantoor Menzis Arnhem. Voor vragen over en aan dit Zorgkantoor verwijzen wij u graag naar https://www.menziszorgkantoor.nl
  • Onze erkenning en toelating voor de curatieve psychiatrie hebben wij in kassiersfunctie ondergebracht bij onze regionale partner GGNet te Warnsveld (Zutphen).
  • de financiering van een deel van onze jeugdzorg en van ons 'beschermd wonen' ligt in handen van de gemeenten. Voor de jeugdzorg betreft dit de gemeenten Bronckhorst en Apeldoorn, voor het beschermd wonen gaat het om de gemeente Doetinchem.


Let u op: voor de intramurale WLZ geldt een eigen bijdrage. Meer informatie daarover vindt u op de website van het CAK (www.hetcak.nl). Voor het beschermd wonen en voor de gemeentelijke jeugdzorg geldt ook een eigen bijdrage die voor de gemeenten door het CAK wordt geïnd. De eigen bijdrage voor de Jeugdzorg wordt in 2016 afgeschaft.

Voor de curatieve GGZ is vanaf 2015 geen eigen bijdrage meer verschuldigd. Wel wordt eerst het 'eigen risico' van de zorgverzekering aangesproken voor behandeling in onze leefwerkgemeenschap.
 

Naast deze erkende plaatsen zijn er ook mogelijkheden om met een persoonsgebonden budget dagbesteding of (ambulante) begeleiding op de Vijfsprong in te kopen. Voor meer informatie omtrent een PGB, kunt u terecht bij: www.persaldo.nl

zoek