zorg & behandeling

Governance

In de zorg wordt tegenwoordig gewerkt volgens het Health Care Governance model. Ook onze instelling werkt volgens dit model. Dat betekent dat er voor onze instelling mensen zijn, die toezicht willen en kunnen houden op een verantwoorde en inhoudelijk correcte bedrijfsvoering. Wilt u meer weten over het Health Care Governance Model? Dat kunt u vinden via deze link

Beloningsbeleid

Voor alle medewerkers van onze leefwerkgemeenschap is de CAO Gehandicaptenzorg van toepassing, dus ook voor onze directeur - bestuurder. De leden van de Raad van Toezicht kunnen zelf bij hun aantreden aangeven of zij in aanmerking wensen te komen voor een financiële tegemoetkoming voor hun diensten. De hoogte van die tegemoetkoming is vastgesteld op € 1.500,= netto per jaar.

zoek