zorg & behandeling

Kwaliteitszorg

Doen we de goede dingen? En doen we die dingen goed? En ook: hoe weten we dat? Wij hebben een meer op de procedures gerichte kwaliteitszorg: de HKZ. Onze instelling is sinds maart 2006 gecertificeerd volgens de normen van het HKZ. De certificatie betreft zowel de GGZ als de Gehandicaptenzorg. De laatste herkeuring vond plaats in april 2017 en werd opnieuw succesvol afgesloten.

Ook is er een meer inhoudelijk gerichte kwaliteitszorg. Het meten daarvan is lastig: kwaliteit vinden wij in iedere ontmoeting en in elke handeling. Uiteraard doen wij mee aan de toetsen die er bestaan om de meer inhoudelijke kant van de zorg te beschrijven. De bekendste is de jaarlijkse uitvraag via de kwaliteitskaart. De resultaten daarvan vindt u (naast ons jaardocument en de jaarrekening) op www.jaarverslagenzorg.nl. Ga naar de knop: archief jaardocumenten’ en vul in het nieuwe scherm bij ‘plaats’ Vorden in. Dan komt u vanzelf bij onze documenten terecht.

zoek