zorg & behandeling

Antroposofie als inspiratiebron

Ieder mens is een uniek fysiek, psychisch en geestelijk wezen. Als mens kun je je ontwikkelen. Die ontwikkelingsmogelijkheden bieden de kans om, in ieder leven opnieuw, verder te groeien en zo het eigen wezen steeds beter tot uitdrukking te kunnen brengen. Tegelijkertijd kunnen wij mensen slechts mens zijn te midden van andere mensen. Daarom proberen wij onze ontwikkeling steeds meer aan te laten sluiten bij onze sociale omgeving.

 

Verder lezen 
zoek