zorg & behandeling

Samen leven, wonen en werken

Werken en leven in een gemeenschap biedt ontwikkelingsmogelijkheden. Er is sprake van veiligheid, omhulling, ritme en structuur. Tevens bieden wij volop uitdaging in de veelzijdige werkgebieden en in het culturele en sociale leven. Dat geeft kansen om nieuwe verbindingen aan te gaan met wezenlijke dingen van het leven.
In onze therapeutische leef-werkgemeenschap is het samen leven en werken van mensen met een verstandelijke beperking, mensen met autisme en mensen met een psychiatrische hulpvraag kenmerkend. Gelijkwaardigheid, respect en het aanspreken van de krachten, in plaats van het kijken naar de beperkingen, is belangrijk in de wederzijdse ontmoetingen en in de omgang met elkaar.

zoek