zorg & behandeling

Zorg en ondersteuning

Werken en leven in een gemeenschap biedt ontwikkelingsmogelijkheden. De gemeenschap geeft veiligheid, omhulling, ritme en structuur. De werkgebieden en in het culturele en sociale leven doen een beroep op vaardigheden: die heb je of die kun je leren. Dat geeft kansen om nieuwe verbindingen aan te gaan met wezenlijke dingen van het leven.
Het samen leven en werken van mensen met verstandelijke beperking, met autisme en mensen met een psychiatrische hulpvraag is voor ons vanzelfsprekend. Gelijkwaardigheid, respect en het aanspreken van de krachten, in plaats van het kijken naar de beperkingen, is belangrijk in de wederzijdse ontmoetingen en in de omgang met elkaar.

zoek