zorg & behandeling

Aanmelden voor wonen of dagbesteding

Onze instelling heeft een erkenning en toelating voor de gehandicaptenzorg (inclusief behandeling) en als instelling voor het beschermd wonen (naast de erkenning en toelating voor de curatieve GGZ). Voor het wonen of het deelnemen aan de dagbesteding heb je een indicatie van het CIZ nodig. Wij kunnen plaats (wonen en werken) bieden aan mensen met de navolgende indicaties:

Voor de gehandicaptenzorg

  • ZZP3 tot en met ZZP7, zowel met als zonder behandeling

Voor de verblijfsplaatsen langdurige GGZ:

  • u heeft een indicatie nodig van het CIZ voor het wonen en werken op grondslag van de Wet Langdurige Zorg
  • of u heeft een geldende indicatie van de gemeente voor het beschermd wonen.
  • in beide gevallen zullen wij eerst met Zorgkantoor (indicatie CIZ) of met de Gemeente Doetinchem (bij een gemeentelijke indicatie) moeten overleggen of wij u een plaats op Urtica De Vijfsprong mogen bieden.

Dagbesteding

Daarnaast hebben wij plaats voor mensen met een indicatie voor dagbesteding en/of begeleiding. Wanneer u al woont in een intramurale instelling, kunnen wij u zorg-in-natura bieden. 

De dagbesteding in de werkgebieden op de Reeoordweg vindt gedurende het gehele jaar plaats op maandag tot en met vrijdag van 's ochtends 8.00 uur tot en met 16.00 uur. 

Voor de intramurale WLZ en voor de dagbesteding geldt een eigen bijdrage. Informatie daarover vindt u op de website van het CAK (www.hetcak.nl). Voor de curatieve GGZ geldt geen eigen bijdrage: zij hoort tot het basisverzekeringspakket van elke zorgverzekering. Wel betekent dat, dat u uw eigen risico eerst moet aanspreken alvorens de verzekering uw behandeling gaat vergoeden.

Tarieven voor de dagbesteding

Wij hanteren voor de dagbesteding via zorg-in-natura de vastgestelde tarieven van het Zorgkantoor en de diverse gemeenten. Voor mensen die met een PGB de dagbesteding inkopen is het tarief afhankelijk van de afgegeven indicatie. De facturen worden aan de zorgvrager gestuurd: hij of zij kan het SVB of zijn Zorgkantoor opdracht geven de facturen te voldoen vanuit het hem of haar toegekende budget.

Onafhankelijke ondersteuning bij vragen rondom langdurige WLZ zorg:

Zorgkantoor Menzis biedt onafhankelijke ondersteuning aan, bij al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg, voor cliënten met een geldige WLZ indicatie. Informatie en adressen vindt u bij onze downloads.

 

Wachttijden en aanmelden

Voor aanmelding voor het wonen of de dagbesteding (GHZ en langdurige GGZ) kunt u contact opnemen met onze aanmeldfunctionaris wonen en contactpersoon dagbesteding, mevrouw S. Ros (tel. 0575-553459 ma,di, woe en  do 9.00-12.30 uur/ email: s.ros@urticadevijfsprong.nl). Zij kan u vertellen of er wachttijden zijn voor het wonen en zo ja, hoe lang. Voor de dagbesteding en ambulante begeleiding zijn geen wachttijden.

zoek