zorg & behandeling

Dagbesteding: werken & leren

We hebben een modern agrarisch bedrijf met koeien, bouwland, tuinbouw, zuivelverwerking en een kas. Er wordt gewerkt volgens de biologisch-dynamische methode. Maar er wordt ook gewerkt in de winkel, in het huis en op de wijngaard van Bionico (naast het Hofhuis op Hackfort).
Wat win je met werken op het land, de wijngaard of met het vee? Waarom werken in het huis of de winkel ? Aan werken ervaren wij de eigen verantwoordelijkheid, het vraagt om ritme en regelmaat. Werken betekent: samenwerken en het leren van sociale vaardigheden.
Kompostmeester worden, kaasmaker zijn, kunnen bedienen: je doet dat allemaal niet zo maar. Het moet geleerd worden. Dat kan! Werken en leren gaat hand in hand.

Werken in de tuin

Spitten, harken en egaliseren, zaaien, planten, schoffelen en wieden, oogsten, compost maken: bij het werken in de tuin of in de kas maak je het ritme van de seizoenen van dichtbij mee. Als je in de tuinbouw werkt, kom je snel bij de eigen belevingen. Zaaien is als iets nieuws starten; snoeien kun je ervaren als ordenen, composteren is als het innerlijk verteringsproces dat tot voeding wordt voor wat komen wil.
Maar vergis je niet: de sla moet op tijd van het land, anders gaat-ie schieten. De winkel wil goed verkoopbare tuinbonen, dus zonder roest. En als je niet op tijd wiedt en schoffelt, dan blijft er niets meer over om te oogsten.
Maar als het lukt, heb je veel geleerd. Niet alleen in het vak, maar ook voor je zelf. Vertrouwen krijgen in eigen kunnen, vooruitkijken naar wat zich ontwikkelen wil.

Werken in het vee

Op de Vijfsprong wordt het vee dagelijks naar de wei gebracht en weer opgehaald. De stal moet worden uitgemest, het jongvee verzorgd. We brengen water naar de weide, wij maken nieuwe omheiningen als de oude kapot of versleten zijn, de zuring moet worden gestoken, de koeien moeten worden geschoren, de heuvelstal moet worden opgestrooid, het hooi binnen gehaald. Natuurlijk melken wij de koeien twee keer per dag. En dan hebben wij ook nog kippen en een paar varkens.
Het is lichamelijk werk. Het is ordelijk werk. Het is ritmisch werk: het voegt zich naar de orde van de dag. Maar er is ook direct contact. De koeien laten merken dat ze het fijn vinden om gemolken te worden, ze laten zien dat ze dorstig zijn of honger hebben, de kalfjes eten uit je hand. Dat contact geeft warmte, zelfvertrouwen als je de angst hebt overwonnen om met zo’n groot dier als een koe om te gaan. En gevoel voor verantwoordelijkheid, want zonder mensen als jij worden de dieren niet goed verzorgd.

Werken in de zuivel

Werken in de geur van de kaas of van de yoghurt en kwark: werelden van verschil. Gemakkelijk is dit werk niet. Het is zeer gestructureerd en op volgorde. Je moet schoon en precies werken; op vaste tijdstippen in de week moeten vaste werkzaamheden plaatsvinden. Je weet dus aan het begin van de week, wat je in de eerst van de week gaat doen. Maar er zijn ook rustige klussen: het coaten en keren van de kaas, het etiketteren van de flessen, het schoonspoelen van de teruggebrachte fust.
Je blijft alert, je leert zorgzaam te zijn, want melk is een kwetsbaar product. Je ervaart de weldaad van de structuur, je leert je grenzen kennen. Maar je merkt ook dat je aangewezen bent op elkaar: zuivelen is echt teamsport.

Werken in het huis

Koken, koffie & thee zetten, schoonmaken en verzorgen van de ruimtes, het wassen van de kleding, van hand- en theedoeken, bloemen en planten verzorgen in de siertuin, de kruidentuin voor de keuken bijhouden, het erf toonbaar houden: iedere dag ben je bezig om schoonheid in de omgeving te brengen. Je maakt anderen blij, je doet het voor de gemeenschap. Dat geeft vreugde. En trots als het er mooi uitziet en mensen echt blij ervan worden.
Opruimen en schoonmaken is bijna als het ‘innerlijk ordenen’. Je raakt thuis in je huis. Je kunt verantwoordelijkheid leren nemen. Maar het is ook zichtbaar voor iedereen: je krijgt veel reacties, vaak complimenten. Dat geeft zelfvertrouwen. En last but not least: je leert koken, opruimen, schoonmaken, krijgt aandacht voor het eten & voor het verfraaien. Je zintuigen worden wakker voor geur en kleur. Je kunt plezier krijgen in het leven.

Werken in de winkel

De klant is koning. De winkel moet er spic & span uitzien, de voorraden aangevuld, de groenten zijn vers, je moet weten wat er te koop is. Eigenlijk is de winkel het visitekaartje van onze leefwerkgemeenschap. Daar komen de mensen van buiten in contact met alles wat wij in de wereld willen zetten.
Kun je je ‘vertegenwoordiger’ voelen, meer dan verkoper? Kun je boel op orde houden? Omgaan met geld? Omgaan met complimenten, maar ook met klachten? Je leert sociale vaardigheden, je leert ordenen, je leert je zelf in de hand houden. En soms is het stressen als er heel veel klanten zijn: kun je dan innerlijk kalm blijven? Werk aan de winkel!

Werken op de wijngaard

Vanaf 2013 ontstaat een heuse wijngaard op Hackfort. Een kleine hectare land naast het Hofhuis is daar door Bionico, het bedrijf van Marteniek Bierman, in gebruik genomen om de wijngaard op te zetten. De eerste wijnstokken zijn in 2013 geplant en vervolgens is in 2014 een volgende deel van de wijngaard beplant. In 2015 volgt nog een derde (en laatste) 'lichting' wijnstokken. Dat alles met hulp van enkele van onze zorgvragers. Maar ook van (oud-)medewerkers van Natuurmonumenten. Zij hebben al ervaring of krijgen daar de vakkennis van de professional die de zaak runt. Zo komen vakkennis, werklust en leergierigheid bij elkaar. Maar ook: ondernemingszin en het werken aan de idealen van een demeter-druif.

Die zijn nu voorlopig vooral in de weer met het verzorgen van de wijngaard, maar over niet al te lange tijd zullen zij leren druiven oogsten, persen en dan van het perssap naar de wijn: nog heel wat productiestappen die allemaal om mensenhanden vragen.

Ga maar na: de kwaliteit van de wijn wordt voor een deel al bepaald tussen het moment van plukken en het begin van de gisting. Iedere beschadiging van de druif of een te hoge temperatuur is uit den boze. Oxidatie is de grote vijand. Daarom: met de hand plukken, transport in kleine bakjes, bij voorkeur bij een zo laag mogelijke temperatuur. En voor het persen, opslaan en laten rijpen is net zo veel kennis en inzicht en handigheid nodig als voor het plukken. En liefde voor het vak.

Het is hard werken voor de eerste fles Demeter-wijn op tafel staat!

werken in de wijngaard

Werken op het landbouwbedrijf

Bent u (langdurig) werkeloos? En wilt u weer in een geregeld werkritme komen? Of weer leren aanpakken? Weer in contact (leren) komen met andere mensen? In samenspraak met de gemeente waar u woont, kan dat bij ons. Wij kunnen in overleg trajecten verzorgen:

  • Voor mensen die willen re-integreren in het arbeidsproces
  • of voor hen die werkervaring zoeken na een periode van langer durende werkeloosheid.

Hiervoor kan contact worden opgenomen met Sandra Ros (0575-55.34.59 of sandra.ros@urticadevijfsprong.nl)

zoek