zorg & behandeling

Woonlocaties

Kies een locatie voor meer informatie.

Wonen op de Zorgboerderij op de Reeoordweg

De oorsprong van onze leefwerkgemeenschap ligt op de Reeoordweg in het buitengebied van het bosrijke Vorden. Daar is onze boerderij, daar verblijven de mensen met een psychiatrische hulpvraag en daar wonen ook negen mensen met een verstandelijke handicap.
Er is een klein woonhuis voor twee mensen en een wat groter huis, waar zeven mensen samen leven en werken. Binnen de leef-werkgemeenschap is er veel aandacht voor gezamenlijke culturele en sociale activiteiten. Samen eten, koffie drinken en verjaardagen vieren zijn belang-rijke momenten. Er is plek voor kunstzinnige activiteiten en ook het verzorgen van (christelijke) jaarfeesten neemt een belangrijke plaats in. Maar natuurlijk is er evenzeer aandacht voor de individuele vragen en ontwikkeling van de bewoners.

Wonen op het Biesterveld

In een rustige woonwijk in de gemeente Vorden huren wij twee woonhuizen van de woningbouwvereniging ProWonen. Daar wonen twee tot drie mensen per huis. De begeleiding is gericht op de individuele ondersteuningsvraag van bewoners bij het zo zelfstandig mogelijk wonen. De bewoners worden ook begeleid bij het samenwonen met de andere huisgenoten. Elke bewoner heeft een eigen persoonlijk begeleider.
We hechten belang aan gemeenschapsleven, we gaan ervan uit dat individuele begeleidingsvragen zichtbaar worden in de ontmoeting met anderen. Daarom worden ook de bewoners van het Biesterveld uitgenodigd mee te doen aan de gemeenschappelijke activiteiten bijvoorbeeld rondom jaarfeesten. Bewoners kunnen hieraan op vrijwillige basis deelnemen.

Wonen op de Overweg

Op loopafstand van het station en van onze boerderij staan drie huizen aan de rand van het dorp Vorden. In twee van die drie huizen wonen bewoners op zich zelf. In het andere woonhuis is plaats voor drie mensen. De begeleiding is gericht op de individuele ondersteuningsvraag van bewoners bij het zo zelfstandig mogelijk wonen. Elke bewoner heeft een eigen persoonlijk begeleider.
We hechten belang aan gemeenschapsleven, we gaan ervan uit dat individuele begeleidingsvragen zichtbaar worden in de ontmoeting met anderen. Daarom worden ook de bewoners van de Overweg uitgenodigd mee te doen aan de gemeenschappelijke activiteiten bijvoorbeeld rondom jaarfeesten. Bewoners kunnen hieraan op vrijwillige basis deelnemen.

Wonen op De Haar

De van de woningbouwvereniging gehuurde woning op De Haar, een rustige woonwijk, midden in Vorden, is voorlopig bestemd als dienstwoning. Tot voor kort deed deze woning dienst als resocialisatiewoning voor de hulpvragers. Door de veranderingen in de GGZ zijn wij bezig aan een herijking. Resocilaliseren gebeurt vanaf april 2015 in de weidehutten aan de Reeoordweg.

Wonen op Hoogkamp

Op het Landgoed Hackfort in Vorden staat boerderij Hoogkamp. Het is een boerderij uit 1890, eigendom van Natuurmonumenten. De boerderij Hoogkamp is in de jaren 2007 en 2008 grondig verbouwd met behoud van de eigen karakteristieke elementen. Tevens is er een multi-functioneel gebouw op het erf bij gekomen. Er is plaats voor acht tot negen zorgvragers of mensen met autisme.

De begeleiding is gericht op het leren structureren van de dagelijkse activiteiten. Daarnaast is er aandacht voor gezamenlijke culturele en sociale activiteiten evenzeer als voor kunstzinnig werk. Samen met de andere woongroepen van de Vijfsprong worden de jaarfeesten gevierd. Bewoners kunnen hieraan op vrijwillige basis deelnemen. En natuurlijk is er ook aandacht voor de individuele vragen en ontwikkeling van de bewoners.

Wonen op het Hofhuis

Woonboerderij 't Hofhuis is gelegen op het landgoed Hackfort: in april 2006 opende zij haar deuren. Er is plaats voor acht tot negen zorgvragers op de boerderij. De boerderij heeft veel van haar oorspronkelijke elementen gehouden. Zo zijn de oude gebinten van de boerderij duidelijk zichtbaar in de ruime leef-woonkeuken. Nuon schonk de boerderij een bijzondere houtkachel. De kachel wordt gestookt op hout afkomstig van het landgoed.
Binnen de leef-werkgemeenschap is er veel aandacht voor gezamenlijke culturele en sociale activiteiten. Samen eten, koffie drinken en verjaardagen vieren zijn belangrijke momenten. Met de andere woongroepen van de Vijfsprong worden de jaarfeesten gevierd. Bewoners kunnen hieraan op vrijwillige basis deelnemen. Natuurlijk is er ook aandacht voor de individuele vragen en ontwikkeling van de bewoners. Ook is er een mogelijkheid voor logeren.

Wonen op het Smidshuis

SmidshuisVanaf mei 2014 zijn op de boerderij ‘Het Smidshuis’ op Hackfort acht appartementen beschikbaar gekomen. Zij zijn bedoeld voor mensen, die in redelijke mate zelfstandig kunnen wonen. De begeleiding is gericht op de individuele ondersteuningsvraag van bewoners. Elke bewoner heeft een eigen persoonlijk begeleider.
We hechten belang aan gemeenschapsleven, we gaan ervan uit dat bepaalde individuele begeleidingsvragen zichtbaar worden in de ontmoeting met anderen. Daarom worden ook de bewoners van het Smidshuis uitgenodigd mee te doen aan de gemeenschappelijke activiteiten bijvoorbeeld rondom jaarfeesten. Bewoners kunnen hieraan op vrijwillige basis deelnemen.

Wonen op de Kleine Koning

Op de voormalige pastorie van de Willibrorduskerk in Vierakker (die op zich zelf al de moeite van het bezoeken waard is!) woont een kinder- en jeugdgroep. Ook is er een mogelijkheid voor logeren.

zoek